Właścicielem marki

 jest

Stowarzyszenie „Przez Sport w Przyszłość”

tel. 696-550-956

e-mail: badzio@badzio.pl